Data referring to: 2022-06-25, 2022-06-26

Settlement DatePeriodSSP
(£/MWh)
SBP
(£/MWh)
BDPDCRSPNIV
(MWh)
SPA
(MWh)
BPA
(MWh)
RPRPRVOVBVTOVTBVASVABVTASVTABVLinks to Underlying Data
2022-06-251123.10000123.10000FNNULL-63.44630.000.0073.503-354.44873.503-353.4480.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-252112.00000112.00000FNNULL-362.53090.000.000.000-580.0390.000-579.0390.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-253112.00000112.00000FNNULL-288.08720.000.005.786-511.3735.786-510.3730.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-254112.00000112.00000FNNULL-64.53710.000.00105.428-387.556105.428-386.5560.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-255112.00000112.00000FNNULL-229.08180.000.00128.500-575.082128.500-574.0820.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25680.0000080.00000FNNULL-516.23450.000.00145.392-879.126145.392-878.1260.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25780.0000080.00000FNNULL-595.70830.000.00115.000-928.208115.000-927.2080.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25812.0000012.00000FNNULL-747.52230.000.00115.000-1080.022115.000-1079.0220.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2590.050000.05000FNNULL-907.98300.000.00115.000-1240.483115.000-1239.4830.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25100.000000.00000FNNULL-985.10830.000.00131.742-1334.350131.742-1333.3500.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251112.0000012.00000FNNULL-578.06800.000.00306.459-1102.027306.459-1101.0270.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251260.0000060.00000FNNULL-311.69210.000.00279.329-808.553279.329-807.5530.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2513175.00000175.00000FPNULL47.83310.000.00341.656-511.395340.656-511.3950.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2514175.00000175.00000FPNULL11.44580.000.00401.587-607.640400.587-607.6400.000217.5000.000217.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251560.0000060.00000FNNULL-326.04100.000.00512.309-913.350512.309-912.3500.00075.0000.00075.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251660.0000060.00000FNNULL-408.73210.000.00463.149-946.881463.149-945.8810.00075.0000.00075.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251760.0000060.00000FNNULL-340.35150.000.0060.001.000540.652-956.004540.652-955.0040.00075.0000.00075.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251897.8800097.88000FNNULL-137.42720.000.0097.880.000833.981-1046.446833.981-1045.4460.00075.0000.00075.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-251960.0000060.00000FNNULL-303.93380.000.0060.001.000698.425-1202.359698.425-1201.3590.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25200.000000.00000FNNULL-103.95400.000.000.001.000818.786-1122.740818.786-1121.7400.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2521180.00000180.00000FPNULL54.62580.000.00931.441-1076.815930.441-1076.8150.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2522200.00000200.00000FP0.00000229.75700.000.00930.269-914.552929.269-914.5520.000213.9650.000213.965Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2523180.00000180.00000FP0.0000090.00530.000.00911.381-1007.059910.381-1007.0590.000185.7680.000185.768Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-252460.0000060.00000FN0.00000-251.77640.000.0060.001.000797.869-1074.707797.869-1073.7070.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2525179.00000179.00000FP0.0000035.92520.000.00860.572-1024.647859.572-1024.6470.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-252660.0000060.00000FN0.00000-135.85720.000.0060.001.000718.143-1054.000718.143-1053.0000.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2527-8.52000-8.52000FN0.00000-82.94490.000.00777.280-1060.225777.280-1059.2250.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2528180.00000180.00000FPNULL30.90430.000.00744.756-913.852743.756-913.8520.000200.0000.000200.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2529-21.00000-21.00000FNNULL-141.84940.000.00403.899-770.286403.899-769.2860.000224.5000.000224.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-253060.0000060.00000FNNULL-505.83580.000.0060.001.000112.501-842.837112.501-841.8370.000224.5000.000224.500Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-253160.0000060.00000FNNULL-513.12610.000.0060.001.000151.842-889.968151.842-888.9680.000225.0000.000225.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2532-69.49000-69.49000FNNULL-361.94890.000.00264.175-851.868264.175-850.8680.000225.7440.000225.744Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-25330.000000.00000FNNULL-57.62760.000.00398.917-810.766398.917-809.7660.000354.2220.000354.222Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2534179.50000179.50000FPNULL56.69510.000.00489.863-767.168488.863-767.1680.000334.0000.000334.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2535209.40008209.40008FPNULL348.71920.000.00522.746-736.663522.746-736.6630.000562.6360.000561.636Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2536179.00000179.00000FP0.0000065.72260.000.00391.442-823.317390.442-823.3170.000497.5980.000497.598Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2537248.00000248.00000FP0.00000268.87760.000.00425.812-781.935424.812-781.9350.000625.0000.000625.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2538248.00000248.00000FP0.00000194.87200.000.00265.884-696.012264.884-696.0120.000625.0000.000625.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-253996.0000096.00000FN0.00000-116.39800.000.00144.375-998.874144.375-997.8740.000738.1010.000738.101Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2540189.00000189.00000FP0.0000037.63120.000.00193.965-895.834192.965-895.8340.000739.5310.000739.531Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2541189.00000189.00000FP0.0000079.18230.000.00186.399-815.919185.399-815.9190.000708.7020.000708.702Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2542284.90000284.90000FP0.00000324.99490.000.00224.239-702.275224.239-702.2750.000803.0310.000802.031Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2543273.57000273.57000FP0.00000373.29980.000.00273.571.000254.317-578.350254.317-578.3500.000697.3330.000696.333Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2544279.60000279.60000FP0.00000310.37390.000.00279.601.000184.671-542.498184.614-542.4980.000668.2340.000667.291Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2545260.00000260.00000FPNULL275.80040.000.00425.960-625.150424.960-625.1500.000475.0000.000475.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2546200.00000200.00000FPNULL116.25150.000.00334.106-692.854333.106-692.8540.000475.0000.000475.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2547200.00000200.00000FPNULL368.11260.000.00617.015-598.887616.015-598.8870.000350.0000.000350.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2548200.00000200.00000FPNULL428.56640.000.00604.534-525.968603.534-525.9680.000350.0000.000350.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-261200.00000200.00000FPNULL414.12650.000.00634.077-245.026633.077-245.0260.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-262200.00000200.00000FPNULL375.58830.000.00639.692-289.103638.692-289.1030.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-263195.00000195.00000FPNULL339.17770.000.00719.111-404.933718.111-404.9330.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-264195.00000195.00000FPNULL433.56100.000.00813.154-404.593812.154-404.5930.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-265180.10000180.10000FPNULL326.07500.000.00180.101.000677.500-376.425676.577-376.4250.00025.0000.00024.923Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-266180.10000180.10000FPNULL133.93450.000.00180.101.000670.004-561.065669.191-561.0650.00025.0000.00024.813Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-267195.00000195.00000FPNULL242.43340.000.00751.984-534.551750.984-534.5510.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-268174.19598174.19598FPNULL313.98320.000.00172.441.000686.432-397.449685.432-397.4490.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-269170.38000170.38000FPNULL192.73740.000.00170.381.000670.004-502.263669.134-502.2630.00025.0000.00024.870Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2610170.38000170.38000FPNULL66.64170.000.00170.381.000670.000-628.358669.375-628.3580.00025.0000.00024.625Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2611174.80000174.80000FPNULL224.08660.000.00174.801.000679.567-480.480678.678-480.4800.00025.0000.00024.888Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2612174.80000174.80000FPNULL236.21260.000.00174.801.000670.006-458.787669.112-458.7870.00025.0000.00024.894Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2613175.69000175.69000FPNULL368.85820.000.00175.691.000670.000-326.142669.068-326.1420.00025.0000.00024.932Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2614195.00000195.00000FPNULL222.29400.000.00679.500-482.253678.500-482.2530.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2615100.00000100.00000FNNULL-3.58200.000.00762.237-790.982762.237-789.9820.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2616100.00000100.00000FNNULL-28.59710.000.00886.417-940.014886.417-939.0140.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2617195.00000195.00000FPNULL83.85860.000.00850.875-992.016849.875-992.0160.000225.0000.000225.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2618190.00000190.00000FPNULL154.26980.000.00877.750-948.480876.750-948.4800.000225.0000.000225.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-261996.0000096.00000FNNULL-15.35730.000.00870.337-910.694870.337-909.6940.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2620183.00000183.00000FPNULL54.07570.000.00814.511-785.436813.511-785.4360.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2621183.00000183.00000FPNULL200.00650.000.00946.455-771.449945.455-771.4490.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2622183.00000183.00000FP0.00000344.16910.000.001223.188-904.0191222.188-904.0190.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2623179.00000179.00000FP0.0000060.10550.000.001019.770-984.6651018.770-984.6650.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-262477.5000077.50000FN0.00000-95.24640.000.00924.052-1044.280924.052-1043.2800.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-262596.0000096.00000FN0.00000-5.52750.000.001142.354-1200.1061142.354-1199.1060.00052.2240.00052.224Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2626158.57524158.57524FP0.0000029.78080.000.001030.380-1025.9081029.839-1025.9080.00025.3090.00024.850Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2627178.00000178.00000FP0.00000150.62860.000.001110.954-985.3251109.954-985.3250.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2628178.00000178.00000FPNULL49.03240.000.00998.699-974.667997.699-974.6670.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2629178.00000178.00000FPNULL134.45880.000.001108.125-998.6671107.125-998.6670.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis
2022-06-2630-10.00000-10.00000FPNULL6.17490.000.00980.470-999.295979.470-999.2950.00025.0000.00025.000Phy BO BSV Derived Acc Det Dis

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!